Projekty

Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich

Zapraszamy do zapoznania się z projektami VSHAPER współfinansowanymi z Funduszy Europejskich.

Projekt „Innowacyjna w skali świata drukarka przyrostowa” wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dotacja na kapitał obrotowy dla VSHAPER Sp. z o.o.

Informujemy, iż firma VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.05.00-18-0236/20 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Vshaper Sp. z o.o.”

Głównym celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 67 582,44 PLN
Dofinansowanie z UE : 67 582,44 PLN

Produkcja udoskonalonej drukarki 3D

Informujemy, iż firma VERASHAPE Tomasz Szymański realizuje projekt pn. „Produkcja udoskonalonej drukarki 3D” dofinansowany w ramach w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-1404/18.

Głównym celem projektu jest uruchomienie produkcji linii nowych drukarek 3D z wykorzystaniem opracowanej przez Beneficjenta technologii konstrukcji drukarki.

Jednym z efektów projektu będzie podwyższenie konkurencyjności Firmy na skutek wdrożenia linii drukarek 3D o niespotykanych funkcjonalnościach i parametrach pracy.

Całkowita wartość projektu to: 9 180 000,00 PLN.
Wartość kosztów kwalifikowanych: 6 120 077,06 PLN.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 672 046,23 PLN.

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy VERASHAPE Tomasz Szymański na rynku amerykańskim.

Informujemy, iż firma VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP,
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0010/18
pt. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI NA RYNKU AMERYKAŃSKIM”.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynek amerykański.
Wartość projektu: 430 500.00 PLN
Dofinansowanie z UE : 297 500.00 PLN

Innowacyjna w skali świata drukarka przyrostowa

Informujemy, iż firma VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI realizuje projekt pn. „INNOWACYJNA W SKALI ŚWIATA DRUKARKA PRZYROSTOWA” dofinansowany w ramach Działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest stworzenie drukarki do druku przyrostowego w technologii FDM. Drukarka ta będzie jako pierwszą na świecie komercyjną drukarką przyrostową umożliwiającą druk w pięciu osiach. Głównymi zastosowaniami tej drukarki będzie produkcja niskoseryjna oraz wykorzystywanie jej do zaawansowanego prototypowania.

Drukarka będąca przedmiotem projektu jest całkowicie nowym produktem.

Planowana do wdrożenia drukarka to system oparty na najnowszych technologiach procesu wytworzenia produktu, ale również na zmianie sposobu wykorzystywania druku przyrostowego w technologii FDM.

Funkcjonalność drukarki będzie przede wszystkim wynikiem technologii druku opartej o 5 płaszczyzn druku, co ma fundamentalny wpływ na parametry i możliwości druku.
Całkowita wartość projektu to: 11 904 240,80 PLN. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 8 582 632,92 PLN.