Blog

10 Powodów dla Których Warto Wybrać SOFTSHAPER

1. Grupowanie warstw
Grupowanie warstw w SOFTSHAPER pozwala na określenie obszarów modelu poprzez zaznaczenie warstw, które użytkownik może modyfikować. Stworzone przez użytkownika grupy, można na bieżąco modyfikować i zmieniać ich zakres. Indywidualnie dla każdego modelu jak i zaznaczonej grupy modeli, użytkownik może na podstawie predefiniowanych przez niego parametrów automatycznie wykryć i określić obszary grup. Takie podejście znacznie przyspiesza proces tworzenia technologii modelu, poprzez automatyczne lub ręczne określanie obszarów i nadawania im odpowiednich właściwości poprzez zmianę technologii druku 3D.

2. Drukowanie kilku modeli o różnych parametrach w jednym procesie
SOFTSHAPER dzięki połączeniu mechanizmów drzewa procesu i parametryzacji wypełnienia podpór i konturów, pozwala dowolnie sterować strukturą modelu. Większość aplikacji wspomagających przygotowanie modeli do druku 3D modyfikuje parametry tylko dla całego modelu, SOFTSHAPER wprowadza innowacyjne […]

5 Najważniejszych Zasad Drukowania Materiałem PEEK

Dzięki swoim właściwościom PEEK (Polieteroeteroketon) jest szeroko stosowany w medycynie, lotnictwie, przemyśle naftowo-gazowym i motoryzacji. Sprawdza się szczególnie przy produkcji małych serii, specjalistycznych projektów i prototypów, w których obróbka metalu jest wyjątkowa trudna lub niemożliwa. Chcąc uzyskać najlepsze rezultaty drukowania tym materiałem, należy przestrzegać 5 najważniejszych zasad.

Po pierwsze: Właściwa temperatura
Utrzymanie odpowiedniej kontroli termicznej, a także kontroli nad całą komorą drukarki, jest niebywale istotne, ponieważ PEEK nie reaguje dobrze na wahania temperatury. PEEK to materiał przeznaczony do druku wysokotemperaturowego, dzięki czemu może być przetwarzany w bardzo wysokich temperaturach od 360 °C do nawet 450 °C. Należy pamiętać, że temperatura stołu powinna wynosić przynajmniej 120 °C.

Po drugie: Suchy materiał
W wielu przypadkach zaleca się suszenie PEEK-u przed drukowaniem. W porównaniu z innymi […]

Rekonstrukcja Twarzoczaszki z Drukiem 3D

Oczodół stanowi szkielet aparatu ochronnego gałki ocznej. Wśród głównych przyczyn jego urazów należy wymienić wypadki komunikacyjne, pobicia, kontuzje sportowe czy też upadki z wysokości. Z czterech ścian budujących oczodół najczęściej złamaniu ulega ściana dolna. Urazy oczodołu mogą prowadzić do trwałych deformacji twarzy i upośledzenia wzroku, stąd prawidłowa diagnostyka i właściwe decyzje terapeutyczne są bardzo istotne.

W trakcie tradycyjnego zabiegu chirurgicznego oczodół stabilizuje się odpowiednio przygotowaną płytką tytanową, którą kształtuje się dopiero podczas operacji. Wpływa to oczywiście na wydłużenie czasu wykonywania zabiegu i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań.

Zastosowanie nowoczesnych technologii – w tym druku 3D, pozwala skrócić czas operacji oraz zmniejszyć ryzyko powikłań. W trakcie przygotowań do operacji skanuje się czaszkę pacjenta, a następnie na podstawie skanu wykonuje się model 3D zdrowego […]

SOLIDWORKS Wspiera naszą Produkcję

Firma Verashape od wielu lat współpracuje z przedsiębiorstwami o światowej renomie wspomagając ich procesy produkcyjne. Oferowane przez firmę rozwiązania druku 3D VSHAPER, wspierają Klientów z różnych branż w procesie szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej, odpowiadając tym samym na oczekiwania współczesnego przemysłu. Obecnie przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Verashape pracuje nad innowacyjną w skali świata drukarką przyrostową. Tak szeroki wachlarz prowadzonych projektów wymaga zaangażowania doświadczonych specjalistów i wsparcia profesjonalnych narzędzi.

W Verashape postawiono na wirtualne środowisko pracy z projektami przy wsparciu rozwiązań SOLIDWORKS. Rozwiązania te wspierają konstruktorów na każdym etapie przygotowania projektu 3D. Takie podejście pozwala ujednolicić sposób przygotowywania dokumentacji, a wirtualny model stanowi bazę dla wszystkich innych procesów związanych z produkcją drukarek 3D.
Obserwuję aktywność firmy Verashape od samego […]

Modelowanie Endoprotez z Technologią Druku 3D

Nowoczesne technologie wytwarzania, wsparte wyrafinowanym oprogramowaniem typu CAD/CAM stwarzają obecnie nowe możliwości modelowania nawet najbardziej skomplikowanych kształtów z dużą dokładnością. Szczególnie interesujące są zastosowania druku 3D w medycynie. Używając tej technologii można niskim kosztem wytworzyć m.in. wierne modele ludzkich narządów na potrzeby kształcenia lekarzy.

Trójwymiarowe modele o dużej dokładności, otrzymane na podstawie obrazowania medycznego (np. CT) konkretnego pacjenta, mogą silnie wspomagać planowanie operacji. Jeszcze większą przydatność mogą posiadać endoprotezy drukowane dla indywidualnego pacjenta, nawet w trakcie badania klinicznego.

Modelowanie powłok
Bardzo wygodnym narzędziem modelowania obiektów przestrzennych jest siatka wielokątów. Dzięki połączeniu ze sobą krawędziami, co najmniej dwóch wielokątów (najczęściej dużej liczby) można modelować figury geometryczne w przestrzeni dwuwymiarowej oraz obiekty wolumetryczne.

Siatkę wielokątów opisują dwa istotne parametry: rodzaj wielokątów oraz sposób ich łączenia. […]

Widoczny Rozwój Branży Druku 3D

W dniach 29-30 września w Warszawie odbyły się Dni Druku 3D, na których firmy z branży druku przestrzennego spotkały się z pasjonatami, hobbystami i osobami wykorzystującymi techniki przyrostowe w codziennej pracy. Dynamiczny rozwój branży druku 3D w Polsce miał swoje odzwierciedlenie na wielu stoiskach.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się nie tylko drukarki 3D drukujące w technologii FFF, ale również stoiska firm produkujących materiały i świadczących usługi związane z drukiem 3D. Zaprezentowano m.in. wydruki z nowej drukarki drukującej w technologii SLA – XFAB, niestety nie można było obejrzeć samego urządzenia na żywo. Jeden z producentów filamentu zaprezentował drukarki drukujące z żywicy światło utwardzalnej przy użyciu zwykłego ekranu LCD jako źródła światła.

W czasie Dni Druku 3D odbyła się udana próba bicia światowego […]

Wykonywanie Modeli Odlewniczych w 5 Krokach

Wymogi jakie stawiane są obecnie technikom wytwarzania wyrobów metalowych w procesie odlewania, odnoszą się przede wszystkim do podnoszenia jakości produktów przy jak najkrótszym czasie ich wykonywania. Należy przy tym pamiętać, że przed wprowadzeniem nowego wyrobu do produkcji, niezbędne jest sprawdzenie poprawności rozwiązań konstrukcyjnych, ocena jego ergonomii i cech wizualnych. W tym celu należy wykonać prototyp, który pozwoli wyeliminować wszelkie błędy i nanieść poprawki jeszcze w fazie projektowania. Tradycyjne wykonanie takich modeli wiąże się z długim czasem wytwarzania oraz dużymi kosztami. Zastosowanie technik szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) oraz drukarki 3D pracującej w technologii osadzania topionego materiału (Fused Filament Fabrication – FFF), pozwala sprostać powyższym wymaganiom.

Metoda FFF polega na szybkim i precyzyjnym wykonaniu jednostkowych wyrobów, warstwa po warstwie z określonych materiałów. […]

Trend, Który Zmieni Oblicze Przemysłu

Wiele firm produkcyjnych często obawia się zainwestować w kontrowersyjne, choć interesujące projekty nowych produktów. Sam proces uruchomienia produkcji i ich promocji jest niezwykle kosztowny i czasochłonny. Aby być przekonanym o potencjalnym sukcesie, firmy produkcyjne wykonują krótkie serie i przeprowadzają badania marketingowe.

Coraz częściej na tym etapie mają zastosowanie technologie szybkiego prototypowania, wśród których rośnie znaczenie druku 3D. Za pomocą drukarek 3D możliwe jest wykonanie dowolnej ilości sztuk nowego towaru bez konieczności uruchamiania procesu produkcji. Dysponując prototypami produktów, które posiadają cechy zbliżone do wyrobu finalnego, możemy niewielkim kosztem przeprowadzić badania rynkowe, wyeliminować ewentualne błędy, a następnie zdecydować o rozpoczęciu produkcji. Materiały, z których obecnie drukuje się w 3D to tytan, polimery, silikony, metale, nylon lub modyfikowalna żywica. Naukowcy pracują nad tym, […]