icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

INVEST

VSHAPER spełnia najwyższe standardy dokładności wymiarowej

VSHAPER spełnia najwyższe standardy dokładności wymiarowej

Prototyp nowego modelu firmy INVEST tworzony we współpracy z VSHAPER.

Precyzyjny wydruk 3D materiałami o zadanych parametrach wymaga pogłębionej wiedzy dotyczącej kluczowych aspektów technologii FDM. Innowacyjne rozwiązania VSHAPER gwarantują sprawne operowanie ustawieniami warunków druku oraz kontrolę dynamika drukowanego włókna. Precyzyjny wydruk pojedynczych elementów różnej wielkości i skomplikowania, po złożeniu tworzących sprawne funkcjonalnie mechanizmy był kluczowym czynnikiem dla firmy INVEST.

 

Idealne dopasowanie drukowanych części.

Technika druku 3D w technologii FDM, pozwala na tworzenie skomplikowanych kształtów o stopniu swobody projektowania nieosiągalnym przy użyciu tradycyjnych metod produkcji. Dzięki łatwości uruchomienia produkcji stanowi realną alternatywę dla wytwarzania małych i średnich wielkości serii oraz wysoce dostosowywanych części, np. prototypów, spersonalizowanych urządzeń lub struktur o złożonej geometrii.

Projekt firmy INVEST został przeanalizowany przez specjalistów druku VSHAPER i opracowano odpowiednią specyfikację procesu. Parametry mechaniczne filamentu mogą ulec zmianie poprzez zmianę profilu termicznego drukowanego materiału oraz umiejętnego operowania temperaturą grzania i chłodzenia komory roboczej maszyny. Technologię druku dobrano tak aby precyzyjnie odwzorować najdrobniejsze elementy projektu.

 

Struktury podporowe – czy mój model ich potrzebuje?

Nachylenie powierzchni w procesie FDM uzyskuje się dzięki lekkiemu przesunięciu warstwy. Oznacza to, że elementy o kątach do 45° można tworzyć bez podpór. Jeśli jednak część modelu ma kąt nachylenia większy niż 45° lub zawiera elementy, takie jak mosty i wystające powierzchnie większe niż 5 mm, niezbędne jest zastosowanie podpór. Głównym celem ich stosowania jest precyzyjne zachowanie geometrii modelu oraz uniknięcie odkształceń i rozwarstwień ścieżek.

Podpory pozwalają dokładnie odwzorować geometrię modelu i w pełni kontrolować zadaną formę. Ścisłe przyleganie filamentu do struktur podporowych gwarantuje dokładność druku pojedynczych elementów mających po złożeniu tworzyć funkcjonalną całość. Następnie należy je usunąć.

Kluczowa obróbka końcowa.

Podpory usuwane mechanicznie należy zaplanować tak aby uwzględnić dostęp ręki lub narzędzia umożliwiający wyłamanie podpór. Może to jednak uniemożliwić projektowanie pewnych geometrii, które będą wymagały konstrukcji podporowych, jednak nie będzie możliwe ich usunięcie mechaniczne. Należy również pamiętać, że usunięcie podpór może pozostawić ślady na powierzchni części, co może wpłynąć na jej dokładność wymiarową i estetykę. Dodatkowo, gdy podpory są umieszczone nieprawidłowo, na przykład na drobnych elementach, mogą one odłamać się wraz z konstrukcją wsporną – całkowicie niszcząc część.

 

Rozpuszczalny materiał podporowy – pewność formy w najdrobniejszych szczegółach.

Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie dobrej jakości rozpuszczalnych materiałów podporowych takich jak znany powszechnie polistyren wysokoudarowy (HIPS) czy użyty przy tym wydruku – najnowszy materiał rozpuszczalny od VSHAPER – specjalistyczny FS 11.

Nowy materiał Softshaper charakteryzuje się silną przyczepnością do materiałów modelowych – co bezpośrednio zapobiega jego rozwarstwieniu i zniekształceniom powierzchni. Materiał FS11 rozpuszcza się w łagodnym alkalicznym roztworze i może być stosowany również w wydrukach z PEEK, PA czy ABS. Co istotne korzystanie z rozpuszczalnych podpór nie wymagało dalszej obróbki wykończeniowej czyli szlifowania i polerowania w celu usunięcia śladów pozostawionych przez podpory.

Dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom maszyny VSHAPER precyzyjnie drukują najbardziej wymagające modele. Opatentowane konstrukcje dyszy drukujących i grzanego stołu próżniowego pozwalają w pełni kontrolować cały proces wydruku.

Skip to content