Lotnictwo

VSHAPER LOTNICTWO
Druk 3D otwiera przestrzeń dla nowoczesnych materiałów w branży lotniczej.
Przemysł lotniczy zauważalnie inwestuje w Druk 3D redukując ciężar produkowanych części oraz koszty materiału.

Linia produkcyjna

Znaczenie Druku 3D dla przemysłu lotniczego wynika z możliwości przełamania istniejących kompromisów wydajnościowych.

Ponieważ koszt druku pojedynczego elementu nie zmienia się po przeliczeniu na koszt wytworzenia większej serii, Druk 3D jest technologią, która pomija kapitał wymagany do osiągnięcia korzyści skali. Pozwala to firmom skupić się na ulepszaniu technologii i łańcucha dostaw.

Produkcja małoseryjna

Druk 3D zwiększa elastyczność produkcji i jej zakres. Możliwa jest duża różnorodność drukowanych elementów z pominięciem kosztów przestawiania i tworzenia linii produkcyjnych. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż branża lotnicza w przeciwieństwie do innych branż produkcji masowej, jest w dużej mierze nastawiona na produkcję niestandardową.

Prototypowanie

Druk 3D zapewnia elastyczność tworzenia złożonych geometrycznie części, które są trudne do zbudowania podczas tradycyjnego procesu produkcji.

Technologia addytywna umożliwia tworzenie części o takich przekrojach jak wnęki wewnętrzne i struktury kratowe, które pomagają zmniejszyć ciężar części bez uszczerbku dla ich wydajności mechanicznej. Stały dostęp do każdej warstwy i całej geometrii umożliwia wytwarzanie złożonych części w postaci systemów jednoskładnikowych.

Druk wielomateriałowy

Drukarki 3D, umożliwiające druk na wielu materiałach podczas jednego procesu drukowania pozwalają na produkcję części o różnych właściwościach w obrębie jednej struktury.

Przykładowo jedna sekcja części lotniczej może być zbudowana z materiału o właściwościach zmniejszających palność, podczas gdy inne sekcje mogą być wykonane z wyjątkowo lekkiego materiału.

Elementy wydrukowane materiałami termoplastycznymi przeznaczonymi do zastosowań inżynieryjnych pomagają znacząco obniżyć wagę całości układu przyczyniając się do poprawy efektywności paliwowej.

Serwis

Znaczne koszty i przestrzeń wymagana do magazynowania części zamiennych mogą zostać zminimalizowane.

Części urządzeń ulegające zniszczeniu podczas eksploatacji, których dostawa zajmuje dużo czasu lub jest wręcz niemożliwa z powodzeniem mogą być drukowane w momencie wystąpienia problemu.

Drukarki 3D wytwarzają mniej odpadu niż tradycyjne maszyny, co jest kluczowym atrybutem przy stosowaniu drogich materiałów lotniczych.

VSHAPER - Dostarczamy rozwiązania

Z badań wynika, że podczas wytwarzania addytywnego ilość materiału potrzebnego do wytworzenia pojedynczej części jest średnio 10% mniejsza, koszt produkcji średnio 50% niższy, a ciężar części i czas wdrożenia projektu maleje o 64%.

Rozwiązania Druku 3D VSHAPER dedykowane branży Lotniczej

Zdefiniuj wymagania biznesowe i pozwól nam przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Rozwiązania VSHAPER - Branża Lotnicza

Rozwiązania VSHAPER – Branża Lotnicza
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez VERASHAPE znajdziesz w Polityce Prywatności.
Akceptuję Politykę Prywatności
Chcę otrzymywać bieżące informacje o nowościach, promocjach, rabatach i wydarzeniach w formie bezpłatnego Newslettera.

Błąd! Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza.

Dziękujemy za zainteresowanie Rozwiązaniami Druku 3D VSHAPER.

Close

Excellent 3D Shape for
  • Aerospace
  • Automotive
  • Medicine

Zaufanie klientów na całym świecie jest najlepszą rekomendacją naszych drukarek 3D.

Ostatnio na Blogu

Jak zagwarantować precyzję wymiarową drukując PEEK?

Podczas druku 3D w technologi FDM komplikacje może stwarzać precyzyjny druk elementów wielkogabarytowych, jak prezentowany na zdjęciu powyżej 40…

read more

Rozpuszczalny materiał podporowy FS11 dla PEEK – dlaczego ma to znaczenie.

Zmiany demograficzne i rozwój przemysłu generują zwiększone zapotrzebowanie i zużycie materiałowe oraz potrzebę automatyzacji produkcji. Na tym polu nowoczesne polimery, jak…

read more

Klienci o Nas