SOFTSHAPER – Nowa odsłona.

Softshaper-New release

SOFTSHAPER – Nowa odsłona.

Profesjonalne oprogramowanie SOFTSHAPER skierowane do przemysłowych maszyn drukujących w technologii FDM,  kompatybilne również z niskobudżetowymi drukarkami 3D, przedstawiło właśnie najnowszą odsłonę kluczowych funkcji.

Jak zapewniają twórcy, warto rozważyć zmianę dotychczasowego oprogramowania na soft dostosowany do wysokich wymagań technologicznych i materiałowych technologii druku materiałami termoplastycznymi.

Grupowanie warstw.

SOFTSHAPER jako jeden z pierwszych wprowadził Innowacyjne rozwiązanie modyfikacji warstw – Indywidualną modyfikację pojedynczych warstw lub ich grup, w celu przypisania osobnej technologii wydruku.

Layer grouping example-Softshaper-3d printer software

Przykład grupowania warstw dla zestawu modeli.

Filling modification-Softshaper-professional 3D printer software

Modyfikacja wypełnienia.

automatic selection of groups depending on the size of the geometry - Softshaper_3d printer software

Automatyczny wybór grup ze względu na wielkość geometrii.

Większość aplikacji modyfikuje parametry wypełnienia, podpór czy konturów tylko dla całego modelu. Aplikacja Softshaper umożliwia indywidualną modyfikację każdej warstwy. Modyfikujemy określone cechy modelu tylko na tych obszarach, gdzie jest to konieczne. Takie podejście pozwala zaoszczędzić czas i materiał, przy znacznym zwiększeniu wytrzymałości wydruku i uzyskaniu wymaganych cech technologicznych.

 

Zaawansowane funkcje podporowania.

Funkcja generowania struktur wspierających geometrię modelu obejmuje podporowanie automatyczne i manualne, oferując szeroki wybór kształtów podporowania, w zależności od potrzeb technologicznych.

Parametryzacja procesu podporowania pozwala na zmianę typu wypełnienia, modyfikację obszarów wsparcia, jak również możliwość generowania konturu. Program pozwala skompensować wpływ sił adhezji modelu i suportu poprzez możliwość sterowania offsetem tych struktur w płaszczyźnie XY oraz w Osi Z.

Support structures example-Softshaper-professional 3d printer software

Przykład struktur podporowych.

Manual supports-Softshaper-industrial 3D printer software

Przykład definicji manualnych podpór.

Podporowanie jest jednym z ważniejszych aspektów procesu drukowania 3D. Aplikacja Softshaper posiada oprócz automatycznego również obiektowy mechanizm podporowania. W pierwszym przypadku obszary wymagające podporowania są automatycznie wykrywane przez oprogramowanie. Struktury wspierające generowane obiektowo dają użytkownikowi możliwość dodawania lub usuwanie wskazanych obiektów, dzięki czemu ma on kontrolę nad obszarem podporowym. Oprogramowanie umożliwia również określenie parametrów zagęszczenia podpory. Dzięki temu możliwe jest ustawienie większego zagęszczenia podpory w najistotniejszych obszarach, takich jak styk podpory z modelem. W innych natomiast gęstość podpór może być dobierana pod względem wymaganej sztywności. Proces ten skraca czas drukowania podpór i przekłada się na przyspieszenie całkowitego czasu wydruku.

 

Dynamiczne sterowanie chłodzeniem i prędkością druku / względem wymaganej precyzji geometrii.

Proces drukowania jest procesem technologicznym, na który największy wpływ mają zjawiska termiczne zachodzące w ekstrudowanym materiale. W zależności od geometrii modelu i generowanej trajektorii ruchu głowicy proces na modelu mogą pojawiać się węzły cieplne w postaci druku małej geometrii. Dlatego ważne jest aby użytkownik posiadał pełną kontrolę nad procesem technologicznym. Aplikacja SoftShaper pozwala na modyfikację tych parametrów poprzez automatyczną adaptację wartości prędkości i chłodzenia na modelu. Możliwe jest określenie miejsc wymagających zwiększonego lub zmniejszonego chłodzenia warstw wydruku. Funkcja ta znacząco przyczynia się do polepszenia jakości drukowanych modeli i stopnia odwzorowania detalu.

DynamicCooling_rocket-Softshaper-industrial 3D printer software

Wizualizacja funkcji dynamicznego sterowania prędkością.

DynamicSpeed_rocket-Softshaper-3d printer software

Wizualizacja funkcji dynamicznego sterowania chłodzeniem.

Modele drukowane w technologii przyrostowej odznaczają się skomplikowaną geometrią. Są to modele posiadające cechy zarówno cienkościenne o małej szerokości i powierzchni, jak również obszary o prostych kształtach wymagające długiego procesu układania ścieżki na warstwie. Pomimo że proces drukowania odbywa się w stabilnych warunkach temperaturowych, bardzo duży wpływ na jakość modeli o małych powierzchniach ma prędkość druku oraz czas wychłodzenia warstwy. Aplikacja Softshaper umożliwia płynne sterowanie powyższymi parametrami, w zależności od wielkości geometrii.

 

Softshaper jak zawsze mierzy wysoko i utrzymuje wysoki standard zaimplementowanych rozwiązań znanych z systemów CAD/CAM. Oprogramowanie zapewnia  Intuicyjny Interfejs, ułatwiający pracę na wielu modelach i pozwlający definiować modelom indywidualne cechy technologii. Istotna z perspektywy prototypowania i wsparcia produkcji jest możliwość wygenerowania i zapisu Raportów z wykonanej w programie pracy, a wsparcie konstruktorom i technologom druku 3D zapewnia zaawansowana symulacja druku. Kolorystyczne i numeryczne odwzorowanie procesu druku umożliwia dokładne zaplanowanie prędkości, chłodzenia, ustawień dla konkretnego materiału, a nawet pojedynczej warstwy. Możliwość tworzenia, zapisywania, transferowania, ponownego użytkowania plików technologicznych programu daje Praca na Profilach i Projektach, a Dedykowane Postprocesory zapewniają definiowanie indywidualnych cech i funkcji każdej maszyny, dostosowanych do wymagań technologicznych branży.