10 Powodów dla Których Warto Wybrać SOFTSHAPER

10 Powodów dla Których Warto Wybrać SOFTSHAPER

1. Grupowanie warstw
Grupowanie warstw w SOFTSHAPER pozwala na określenie obszarów modelu poprzez zaznaczenie warstw, które użytkownik może modyfikować. Stworzone przez użytkownika grupy, można na bieżąco modyfikować i zmieniać ich zakres. Indywidualnie dla każdego modelu jak i zaznaczonej grupy modeli, użytkownik może na podstawie predefiniowanych przez niego parametrów automatycznie wykryć i określić obszary grup. Takie podejście znacznie przyspiesza proces tworzenia technologii modelu, poprzez automatyczne lub ręczne określanie obszarów i nadawania im odpowiednich właściwości poprzez zmianę technologii druku 3D.

2. Drukowanie kilku modeli o różnych parametrach w jednym procesie
SOFTSHAPER dzięki połączeniu mechanizmów drzewa procesu i parametryzacji wypełnienia podpór i konturów, pozwala dowolnie sterować strukturą modelu. Większość aplikacji wspomagających przygotowanie modeli do druku 3D modyfikuje parametry tylko dla całego modelu, SOFTSHAPER wprowadza innowacyjne rozwiązanie indywidualnej modyfikacji każdej warstwy. Dzięki temu użytkownik nie musi definiować gęstego wypełnienia dla całego modelu lub zwiększać grubości ścianki w celu uzyskania odpowiedniej odporności. W SOFTSHAPER użytkownik może modyfikować cechy modelu tylko na tych warstwach, gdzie jest to konieczne, oszczędzając czas i materiał przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości wydruku 3D o określonych cechach technologicznych.

3. Praca na profilach i projektach
SOFTSHAPER pozwala na zapis oraz eksport predefiniowanych parametrów technologicznych, dzięki czemu Użytkownik oprogramowania może zapisywać konfigurację parametrów danego wydruku i wykorzystywać je przy innych modelach. W ten sposób tworzona jest baza wiedzy, która może być współdzielona z innymi użytkownikami, poprawiając wydajność pracy całego zespołu. Dodatkowo dostępny w aplikacji kreator konfiguracji zestawienia drukarek, umożliwia generowanie G-Codu na wszystkie dostępne na rynku drukarki 3D w technologii FFF.

4. Praca na drzewie technologii
W programach typu CAD/CAM/CAE standardem jest tzw. drzewo procesu, wizualizujące wykonane prace na modelu. Jest to proste i wygodne narzędzie usprawniające pracę z programem. W SOFTSHAPER drzewo procesu pozwala na szybki podgląd parametrów procesu, ze szczególnym uwzględnieniem: bieżącego profilu, drukarki 3D, technologii, wczytanych modeli i parametrów warstw. Użytkownik w postaci drzewa procesu otrzymuje narzędzie, dzięki któremu, w prosty i intuicyjny sposób dokona analizy technologii, weryfikacji warstw i ich modyfikacji.

5. Dedykowane postprocesory dla każdej drukarki 3D
SOFTSHAPER pozwala na określenie parametrów drukarki 3D, zainstalowanych w niej ekstruderów czy też obsługiwanego standardu kodu. Dodatkowo poprzez zastosowanie dedykowanego języka programowania, SOFTSHAPER wspiera proces przygotowania modeli do druku 3D, wykorzystując wszystkie dostępne w danej drukarce 3D funkcjonalności, umożliwiając generowanie G-Codu na wszystkie dostępne na rynku drukarki 3D w technologii FFF.

6. Zaawansowana symulacja i analiza wydruku 3D
Tryb podglądu w SOFTSHAPER pozwala na przeglądanie ścieżek uwzględniając różne tryby wyświetlania danych. Oprogramowanie pozwala m.in. rozróżniać ścieżki ze względu na typ ruchu, wybraną głowicę, czy też proces chłodzenia. Możliwa jest również weryfikacja prędkości pracy głowicy w odniesieniu do kształtu ścieżki, a także wizualizacja ekstruzji na każdym etapie procesu druku 3D. SOFTSHAPER wyróżnia się możliwością wizualizacji ekstruzji materiału, uwzględniającą zastosowane parametry wydruku 3D i stosowaną głowicę.

7. Import złożeń i praca na złożeniach
SOFTSHAPER pozwala bezpośrednio wczytywać formaty takie jak: .stl, .obj, .fbx, .dae, .blend, .ply, .3ds, .ase, .ifc, .bvh, .smd, .vta, .nff, .off, .raw, .x3d, .amf, .3mf. Oprogramowanie pozwala ponadto wczytywać złożenia zapisane w niektórych formatach plików, takich jak np. .obj. Wsparcie dla złożeń w SOFTSHAPER pozwala traktować złożenie jako całość lub rozdzielać poszczególne jego elementy na części. Dzięki temu użytkownik może wykonywać operacje na całości lub fragmentach złożenia, np. przypisywać technologię druku 3D dla konkretnej części złożenia lub całego złożenia.

8. Innowacyjne rozmieszczanie modeli i ich łączenie
SOFTSHAPER pozwala na swobodne układanie modeli na stole, podpieranie modelu modelem, łączenie dwóch plików stl w jeden czy też drukowanie modelu w środku innego modelu. Dzięki temu możliwe jest m.in. ustawienie modeli nad sobą czy też celowo zawieszonych w powietrzu. Dodatkowo SOFTSHAPER pozwala na automatyczne rozstawienie modeli czy też wykorzystywanie zaimplementowanych operacji Bool`a, pozwalających na łączenie i rozdzielanie modeli.

9. Nesting 2D
Nesting 2D jest automatycznym mechanizmem, pozwalającym na optymalne rozstawienie modeli na przestrzeni roboczej, względem zadanych przez użytkownika parametrów. Nesting 2D w SOFTSHAPER umożliwia wybór modeli do rozstawienia na przestrzeni roboczej, definiowanie offsetu XY pomiędzy modelami, uwzględnienie rotacji modelu, cofania operacji kompozycji czy też wyłączenia automatycznej kompozycji podczas importu modelu.

10. Zaawansowane programowanie głowic
SOFTSHAPER wspiera wielogłowicowy druk 3D, wykorzystujący różne materiały w procesie wytwarzania. Dzięki temu możliwy jest m.in. dobór odpowiedniej głowicy do druku obramowania i innej do druku wypełnienia lub podpór. Takie podejście pozwala na tworzenie modeli kompozytowych o innych właściwościach na powierzchni i innych w rdzeniu modelu. Szeroka gama stosowanych wypełnień i podpór umożliwia swobodne i kreatywne definiowanie struktury modelu.