icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Zapytanie ofertowe nr 10/DST/1.4IIE dotyczące nabycia środków trwałych związanych z innowacją produktową

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tajęcina 105, 36 – 002 Jasionka, zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych związana z innowacją produktową:
– FORMY DO FORMOWANIA WTRYSKOWEGO CARDRIDGE I ADAPTERY (1 kpl.)
w ramach projektu pn. „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20.

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  4. Umowa o ochronie informacji i zachowaniu poufności

Skip to content