icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2 (2) dotyczące usług doradczych w zakresie wejścia na rynek amerykański

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2 (2) dotyczące usług doradczych w zakresie wejścia na rynek amerykański

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Stanisława Wyspiańskiego 27A , 35-111 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze polegające na:
• doradztwo zmierzające do przygotowania produktów do potrzeb rynku docelowego – USA;
• doradztwo zmierzające do wyboru potencjalnego/potencjalnych dystrybutorów rozwiązań VSHAPER Sp. z o.o.;
• doradztwo zmierzające do nawiązania współpracy z dystrybutorem/dystrybutorami VSHAPER Sp. z o.o.;
• usługi doradcze w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej.

w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI NA RYNKU AMERYKAŃSKIM” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0010/18

Załączniki:

 

INFORMACJA O AKTUALIZACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1.2 (2)

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pragnie poinformować, iż w związku z błędem pisarskim dotyczącym punktu 17 „INNE” odnośnie Administratora danych osobowych, w ramach zapytania ofertowego nr 1/1.2 (2) dokonano korekty omyłkowych/błędnych zapisów i wskazano poprawne dane Administratora danych osobowych tj. VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pozostałe zapisy załączników oraz zapytania ofertowego nr 1/1.2 (2) nie uległy zmianie.

Z uwagi na niską istotność wprowadzanej zmiany, termin na składanie ofert pozostaje bez zmian tj. oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 29.03.2019 r., do godz. 12:00 w siedzibie firmy w siedzibie VSHAPER Sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 27A, 35-111 Rzeszów.

Załączniki:

Skip to content