icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Zapytanie ofertowe na usługę zewnętrzną – BADANIE NAD WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ KONSTRUKCJI DRUKARKI 5D

Zapytanie ofertowe na usługę zewnętrzną – BADANIE NAD WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ KONSTRUKCJI DRUKARKI 5D

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na usługi zewnętrzne wykonania badań nad wytrzymałością mechaniczną konstrukcji drukarki 5D w ramach projektu pn. „INNOWACYJNA W SKALI ŚWIATA DRUKARKA PRZYROSTOWA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Załączniki:

  1.  Zapytanie ofertowe.
  2.  Formularza ofertowy – Załącznik nr 1.
  3.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
  4.  Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem – Załącznik nr 3.
  5.  Oświadczenie o posiadaniu status uczelni publicznej – Załącznik nr 4.

Skip to content