icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Zapytanie ofertowe na dostawę środków trwałych stanowiących zaplecze techniczne do szkoleń stacjonarnych NR 8/DST/1.4IIE

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tajęcina 105, 36 – 002 Jasionka, zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych stanowiących zaplecze techniczne do szkoleń stacjonarnych:

Ekspres 2 szt., warnik do wody 1 szt., lodówka 1 szt., zmywarka 1 szt., zastawa 1 kpl. w ramach projektu pn. „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek
o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20.

 

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Skip to content