icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na zaprasza do złożenia oferty na usługę projektową związana z innowacją produktową

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na zaprasza do złożenia oferty na usługę projektową związana z innowacją produktową w ramach projektu „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek
o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 3 – Zestawienie potwierdzające zrealizowanie 3 produktów z plastiku i metalu
Załącznik 4 – Oświadczenie producenta drukarki
Załącznik 5 – Zapytanie ofertowe

Skip to content