icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Wyniki postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych stanowiących zaplecze techniczne do szkoleń stacjonarnych nr 8/DST/1.4IIE

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych stanowiących zaplecze techniczne do szkoleń stacjonarnych: Ekspres 2 szt., warnik do wody 1 szt., lodówka 1 szt., zmywarka 1 szt., zastawa 1 kpl. w ramach projektu pn. „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20

Załączniki:
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 8/DST/1.4IIE.

Skip to content