icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/DST/1.4IIE

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci: Infrastruktury do streamingu obrazu i dźwięku, Nagłośnienia, Tablicy suchoscieralnej, Tablicy na arkusze papierowe w ramach projektu pn. „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym NR 9/DST/1.4IIE.

Załączniki:
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 9/DST/1.4IIE.

Skip to content