icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/NWNIP/UD/1.4IIE

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na zaprojektowanie udoskonalonych produktów – modułowa drukarka stand-alone oraz zaprojektowanie nowych produktów – cardridge i adaptery do filamentów w ramach projektu pn. „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek
o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20

 

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/NWNIP/UD/1.4IIE

 

 

Skip to content