icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Informacja o wynikach postępowaniach ofertowego na usługi doradcze NR 9/UD/1.4IIE

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na Usługi doradcze polegające na działaniach związanych z marką tj.:

  1. IDENTYFIKACJA WIZUALNA
  2. ARCHITEKTURA MARKI

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII

WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa

I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek

o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20.

 

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 9/UD/1.4IIE.

Skip to content