icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. półek magazynowych, stanowisk produkcyjnych i mebli do kontroli jakości.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. półek magazynowych, stanowisk produkcyjnych i mebli do kontroli jakości.

Szanowni Państwo,

 

VSHAPER Sp. z o.o., Tajęcina 105, 36-002 Jasionka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci:

CZĘŚĆ I Półki magazynowe, 1 komplet,

CZĘŚĆ II Stanowiska produkcyjne, 10 sztuk,

CZĘŚĆ III Meble do kontroli jakości, 1 komplet

w ramach projektu pn. „Produkcja udoskonalonej drukarki 3D” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1404/18

 

Załączniki:

 

Skip to content