icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Zapytanie ofertowe nr 1/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Frezarki, Tokarki, Wycinarki laserowej”

Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Zapytanie ofertowe nr 1/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Frezarki, Tokarki, Wycinarki laserowej”

Szanowni Państwo,

VSHAPER Sp. z o.o., Tajęcina 105, 36-002 Jasionka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci:
a) Frezarka – 1 sztuka – CZĘŚĆ I.
b) Tokarka – 1 sztuka – CZĘŚĆ II.
c) Wycinarka laserowa – 1 sztuka – CZĘŚĆ III.
w ramach projektu pn. „Produkcja udoskonalonej drukarki 3D” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1404/18.

Załączniki:

  1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego – część I
  2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego – część II
  3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego – część III

Skip to content