icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. zestawu elektronarzędzi oraz wózków narzędziowych

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. zestawu elektronarzędzi oraz wózków narzędziowych

Szanowni Państwo,

VSHAPER Sp. z o.o., Tajęcina 105, 36-002 Jasionka przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci:
CZĘŚĆ I Zestawy elektronarzędzi, 3 komplety,
CZĘŚĆ II Wózki narzędziowe, 6 sztuk
w ramach projektu pn. „Produkcja udoskonalonej drukarki 3D” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1404/18

Załączniki:

  1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_część 1
  2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_część 2

Skip to content