Jak drukarki 3D VSHAPER mogą zrewolucjonizować rozwój medycyny?

Jak drukarki 3D VSHAPER mogą zrewolucjonizować rozwój medycyny?

Medycyna dynamicznie się rozwija, korzystając z nowoczesnych drukarek VSHAPER 3D MED. Poznaj aplikacje 3D w branży medycznej.

Dokładność wydruków do zastosowań medycznych gwarantują drukarki 3D VSHAPER – zaprojektowane specjalnie dla jednej z najbardziej wymagających branż. Innowacyjne technologie druku 3D są już obecne w szpitalach, salach operacyjnych i ośrodkach rehabilitacyjnych. Skuteczna pomoc kliniczna w coraz większym stopniu uzależniona jest od spersonalizowanych narzędzi o odpowiednich właściwościach, dlatego tak ważne jest, aby producent profesjonalnych drukarek przemysłowych wniósł znaczący wkład w ogólny rozwój medycyny.

Branża medyczna, od badań naukowych po wykorzystanie wydruków 3D w praktycznych zastosowaniach medycznych, otwiera się na możliwości, jakie daje wytwarzanie addytywne.

Rosnące wykorzystanie druku 3D w zastosowaniach medycznych

Branża medyczna z powodzeniem wykorzystuje technologie addytywne na różne sposoby. VSHAPER odpowiada na wymagające potrzeby medycyny dostarczając rozwiązania druku 3D dedykowane do zastosowań medycznych oraz aktywnie uczestnicząc w projektach wspierających sektor medyczny.

Producenci dążący do efektywnego rozwoju swoich zakładów przemysłowych mają okazję zaktualizować swoją wiedzę na temat nowoczesnych technologii addytywnych, a także zastanowić się nad potencjałem druku 3D w medycynie. To już nie tylko rozwijająca się technologia, doceniana tylko przez hobbystów i mająca zastosowanie głównie w dziedzinach niemających nic wspólnego z produkcją na dużą skalę. Wraz z rozwojem aplikacji w wielu branżach właściciele firm postrzegają technologię 3D jako realną opcję w procesie produkcyjnym. Tym bardziej, że instytuty badawcze i przedstawiciele świata nauki nieustannie testują możliwości, jakie daje druk 3D, wyznaczając nowe kierunki postępu, ponieważ obszar badań jest ogromny. Wraz z 4. Rewolucja przemysłowa jako maszyna gotowa do wdrożenia w celu zakończenia modernizacji linii produkcyjnych. Warto zaznaczyć, że technologia druku 3D wykorzystywana jest również do prowadzenia badań naukowych do celów medycznych.

W jaki sposób branża 3D może współpracować z sektorem opieki zdrowotnej?

Stopniowe szersze i bardziej profesjonalne wykorzystanie możliwości druku 3D w medycynie zależy od konstrukcji i specyfikacji technicznych samej drukarki oraz oprogramowania sterującego operacją drukowania. Istotne jest również to, jakie materiały dana drukarka pozwala na obróbkę. VSHAPER pomaga rozwijać się branży medycznej w realizacji innowacyjnych projektów w oparciu o własne doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze technologiczne. Współpraca branży druku 3D z sektorem medycznym obejmuje wiele dziedzin, w tym produkcję prototypów, skomplikowanych geometrycznie elementów odwzorowujących anatomię ludzkiego ciała, które następnie wykorzystywane są w symulacjach i testach laboratoryjnych. jako narzędzia drukujące i wyroby medyczne o właściwościach spełniających normy jakości, wydajności i bezpieczeństwa.

Rys. 2. Obrazy próbek z urządzenia VSHAPER z serii 3D MED
analizowane ma mikroskopie pomiarowym

VSHAPER współpracuje z sektorem medycznym i badawczym

Co ma znaczenie dla medyków, jeśli chodzi o profesjonalne drukarki 3D? Z pewnością istnieją materiały, z których wykonywane są wydruki oraz koncentracja na ciągłym doskonaleniu technologii przyrostowej pod kątem specyficznych wymagań branży medycznej. Wszystkie te czynniki decydują o wzroście popularności wytwarzania addytywnego w medycynie. Na szczęście świat medyczny wreszcie dostrzega potencjał druku 3D na większą skalę. Druk 3D staje się coraz bardziej preferowanym rozwiązaniem do tworzenia zaawansowanych instrumentów medycznych lub implantów ciała. VSHAPER, mając świadomość specyficznych potrzeb branży, opracowuje specjalistyczne medyczne drukarki 3D przystosowane do obróbki materiałów, które doskonale sprawdzają się w zastosowaniach medycznych.

VSHAPER posiadając przemysłowe drukarki 3D MED uczestniczy w innowacyjnych projektach badawczych prowadzonych przez zespoły profesjonalistów na uczelniach, których celem jest rozwijanie potencjału druku 3D w celu docelowej poprawy jakości usług medycznych. Tym razem maszyny VSHAPER zostały wykorzystane przez środowisko naukowe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do badań mikrobiologicznych. Drukarka 270 MED pozwoliła na precyzyjny wydruk płyt pomiarowych, na których następuje namnażanie szczepów bakteryjnych. Płytki te musiały być wykonane z materiału, który pozwoliłby komórkom rozmnażać się. Muszą być wystarczająco odporne, aby poddawać je procesom chemicznym i fizycznym. Biokompatybilne PEEK (polieteroetero-keton) i PEKK (polietero-keton-keton) mają unikalny profil właściwości mechanicznych, dzięki czemu spełniają kryteria do prowadzenia takich badań. 

Obrazy próbek z urządzenia VSHAPER z serii 3D MED

Co to jest medyczny druk 3D?

Wszelkie zatwierdzone części do użytku medycznego muszą spełniać odpowiednie wytyczne dotyczące walidacji wytwarzania przyrostowego przyrządów medycznych. To, co wyróżnia medyczne drukarki 3D, to ich specjalna konstrukcja. Nadruki termoplastycznym PEEK lub PEKK są możliwe na maszynach przemysłowych takich jak 270 MED wykorzystywanych do badań biotechnologicznych.

Proces krystalizacji PEEK i PEKK musi być kontrolowany, więc będziesz potrzebować drukarki 3D z wytłaczarką, ogrzewaną komorą i platformą roboczą, która może utrzymać wysoki poziom temperatury. Wiele wydruków produkowanych do celów medycznych jest stosunkowo niewielkich rozmiarów, o bardzo wysokim stopniu specjalizacji, dlatego drukarki 3D MED muszą mieć zamkniętą, ogrzewaną komorę roboczą ze światłem UV, zapewniającą stałą temperaturę powietrza wokół modelu. Na koniec warto wspomnieć o wbudowanym filtrze HEPA, który zapobiega wydostawaniu się oparów i ultradrobnych cząstek poza komorę roboczą.

Więcej o PEEK

Jakie są wyniki drukowania 3D z PEEK w zakresie proliferacji?

Celem projektu realizowanego za pomocą 270 MED było wykonanie serii testów mających na celu zbadanie stopnia integracji zwielokrotnionych szczepów bakteryjnych z materiałem PEEK, a także poddanie PEEK testom wytrzymałościowym i fizykochemicznym. Główną misją było sprawdzenie możliwości, jakie dają metody addytywne wykorzystujące zaawansowane technicznie biokompatybilne materiały Additive Manufacturing.

Dzięki współpracy VSHAPER z dr inż. Marcinem Królikowskim z Katedry Technologii Wytwarzania z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wyprodukowano dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 200 próbek z materiałów PEEK i PEKK. Próbki te przebadano w stanie surowym w celu określenia ich geometrycznej struktury powierzchni.

Po przygotowaniu i procesie sterylizacji próbki są sukcesywnie badane pod kątem biokompatybilności i bioimmobilizacji. Wyniki tych badań zostaną wkrótce opublikowane w międzynarodowych czasopismach z zakresu medycyny i bioinżynierii.

Jeśli chcesz zwiększyć innowacyjność w swojej firmie, skontaktuj się z nami .

Dowiedz się więcej o VSHAPER 270 MED