Blog

Výroba Endoprotéz Pomocí 3D Technologie

Pomocí propracovaných a moderních CAD/CAM softwarů je možné vytvořit velmi propracované a komplikované tvary s vysokou přesností. Aditivní technologie výroby muže být použita pro nízkonákladový tisk věrných modelů lidských orgánů. Jedná se o zajímavou technologii pro lékařské využití a pro školní učební pomůcky.

Trojrozměrné modely disponují vysokou přesností díky lékařskému záznamům konkrétního pacienta (např. CT). Model může být nápomocný při přípravě na operaci. Protéza vytištěná pro konkrétního pacienta může být využita i pro klinické studie.

Modelování povrchu objektu
Modelování pomocí polygonní sítě je považováno za jedno z nejlepších způsobů vytvoření prostorových objektů. Spojením hran nejméně dvou polygonů lze modelovat geometrické obrazce ve dvourozměrném prostoru stejně jako prostorové objekty.

Sít polygonů je složena ze dvou důležitých parametrů. Je možno vytvořit detailní polygonní síť což […]

Viditelný Vývoj 3D Tiskového Průmyslu

Dne 29. a 30. září se konala ve Varšavě akce 3D Printing Days. Na události se sešlo mnoho firem z oboru aditivní výroby a mnoho nadšených jednotlivců, kteří používají technologii 3D tisku v každodenní praxi. Pří návštěvě stánků mohli návštěvníci ocenit dynamický růst 3D průmyslu.

Mezi návštěvníky byly nesmírně populární 3D tiskárny pracující s technologií FFF, firmy vyrábějící tiskové materiály a poskytovatelé 3D tiskových služeb. Vystavovatelé například představili produkty vytvořené v nové tiskárně pracující s technologií SLA – XLAB. Bohužel, přístroj nebyl k prohlédnutí na místě. Jeden z výrobců filamentů představil tiskárnu na fotopolymerní materiál k jehož vytvrzení se používá LCD panel, jako zdroj světla.

Kromě mnoha jiných zajímavostí byla v průběhu akce snaha o zapsání se do Guinessovy knihy rekordů. […]