Blog

Widoczny Rozwój Branży Druku 3D

W dniach 29-30 września w Warszawie odbyły się Dni Druku 3D, na których firmy z branży druku przestrzennego spotkały się z pasjonatami, hobbystami i osobami wykorzystującymi techniki przyrostowe w codziennej pracy. Dynamiczny rozwój branży druku 3D w Polsce miał swoje odzwierciedlenie na wielu stoiskach.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się nie tylko drukarki 3D drukujące w technologii FFF, ale również stoiska firm produkujących materiały i świadczących usługi związane z drukiem 3D. Zaprezentowano m.in. wydruki z nowej drukarki drukującej w technologii SLA – XFAB, niestety nie można było obejrzeć samego urządzenia na żywo. Jeden z producentów filamentu zaprezentował drukarki drukujące z żywicy światło utwardzalnej przy użyciu zwykłego ekranu LCD jako źródła światła.

W czasie Dni Druku 3D odbyła się udana próba bicia światowego […]

Wykonywanie Modeli Odlewniczych w 5 Krokach

Wymogi jakie stawiane są obecnie technikom wytwarzania wyrobów metalowych w procesie odlewania, odnoszą się przede wszystkim do podnoszenia jakości produktów przy jak najkrótszym czasie ich wykonywania. Należy przy tym pamiętać, że przed wprowadzeniem nowego wyrobu do produkcji, niezbędne jest sprawdzenie poprawności rozwiązań konstrukcyjnych, ocena jego ergonomii i cech wizualnych. W tym celu należy wykonać prototyp, który pozwoli wyeliminować wszelkie błędy i nanieść poprawki jeszcze w fazie projektowania. Tradycyjne wykonanie takich modeli wiąże się z długim czasem wytwarzania oraz dużymi kosztami. Zastosowanie technik szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) oraz drukarki 3D pracującej w technologii osadzania topionego materiału (Fused Filament Fabrication – FFF), pozwala sprostać powyższym wymaganiom.

Metoda FFF polega na szybkim i precyzyjnym wykonaniu jednostkowych wyrobów, warstwa po warstwie z określonych materiałów. […]

Trend, Który Zmieni Oblicze Przemysłu

Wiele firm produkcyjnych często obawia się zainwestować w kontrowersyjne, choć interesujące projekty nowych produktów. Sam proces uruchomienia produkcji i ich promocji jest niezwykle kosztowny i czasochłonny. Aby być przekonanym o potencjalnym sukcesie, firmy produkcyjne wykonują krótkie serie i przeprowadzają badania marketingowe.

Coraz częściej na tym etapie mają zastosowanie technologie szybkiego prototypowania, wśród których rośnie znaczenie druku 3D. Za pomocą drukarek 3D możliwe jest wykonanie dowolnej ilości sztuk nowego towaru bez konieczności uruchamiania procesu produkcji. Dysponując prototypami produktów, które posiadają cechy zbliżone do wyrobu finalnego, możemy niewielkim kosztem przeprowadzić badania rynkowe, wyeliminować ewentualne błędy, a następnie zdecydować o rozpoczęciu produkcji. Materiały, z których obecnie drukuje się w 3D to tytan, polimery, silikony, metale, nylon lub modyfikowalna żywica. Naukowcy pracują nad tym, […]