Prof. R. Leniowski Reprezentuje VERASHAPE Podczas Konferencji „Roboty Medyczne 2017”

Prof. R. Leniowski Reprezentuje VERASHAPE Podczas Konferencji „Roboty Medyczne 2017”

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. w Zabrzu odbędzie się XV konferencja Roboty Medyczne 2017. Spotkanie organizowane jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. Wśród ekspertów tego wydarzenia wystąpi Prof. Ryszard Leniowski, R&D Software Manager z firmy VERASHAPE.

Inicjatorem dotychczasowych spotkań w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu jest grono naukowców i konstruktorów polskiego robota chirurgicznego Robin Heart. W czasie realizacji projektu badawczego rozpoczętego w Fundacji w 2000 r. organizowane były otwarte konferencje, na których poddawano ocenie stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań. Projekt Robin Heart przyczynił się do ożywienia zainteresowania robotyką medyczną w Polsce.

Konferencja stanowi platformę spotkań fachowców wielu dziedzin nauki – od medycyny, psychologii i socjologii przez specjalistów wzornictwa przemysłowego, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką. Zakres tematyczny tego spotkania obejmie wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie.

Podczas międzynarodowej konferencji Roboty Medyczne 2017 zademonstrowane zostaną nowości związane z projektem polskiego robota chirurgicznego Robin Heart. W trakcie spotkania odbędzie się również specjalna sesja konkursowa dla młodych naukowców o nagrodę „Statuetka Robina” i nagrodę publiczności „Strzała Robina”. Konkurs ma charakter międzynarodowy. Przewidziany jest dla studentów i młodych naukowców, ale otwarty również dla młodych hobbystów i pasjonatów niezwiązanych z uczelniami, czy ośrodkami naukowymi.

Podczas spotkania prelekcję pt.: „Drukarki 3D i 5D w zastosowaniach medycznych” wygłosi Prof. Ryszard Leniowski, R&D Software Manager w VERASHAPE. W swoim wykładzie Profesor Leniowski zaprezentuje ogromny potencjał technologii druku 3D w kontekście zastosowań medycznych. Opowie m.in. o tym, jak za pomocą drukarek 3D i 5D wytwarzać wierne modele przestrzenne w jednym cyklu technologicznym oraz jak duże znaczenie w tym procesie odgrywa odpowiednie oprogramowanie.

Więcej o wydarzeniu na: http://conference.medicalrobots.pl

Share this post