Viditelný Vývoj 3D Tiskového Průmyslu

Viditelný Vývoj 3D Tiskového Průmyslu

Dne 29. a 30. září se konala ve Varšavě akce 3D Printing Days. Na události se sešlo mnoho firem z oboru aditivní výroby a mnoho nadšených jednotlivců, kteří používají technologii 3D tisku v každodenní praxi. Pří návštěvě stánků mohli návštěvníci ocenit dynamický růst 3D průmyslu.

Mezi návštěvníky byly nesmírně populární 3D tiskárny pracující s technologií FFF, firmy vyrábějící tiskové materiály a poskytovatelé 3D tiskových služeb. Vystavovatelé například představili produkty vytvořené v nové tiskárně pracující s technologií SLA – XLAB. Bohužel, přístroj nebyl k prohlédnutí na místě. Jeden z výrobců filamentů představil tiskárnu na fotopolymerní materiál k jehož vytvrzení se používá LCD panel, jako zdroj světla.

Kromě mnoha jiných zajímavostí byla v průběhu akce snaha o zapsání se do Guinessovy knihy rekordů. Licencovaný rozhodčí změřil 3D vytištěnou postavu Roberta Lewandowskiho. Výtisk měřil 3,06m, což je o 1,1m více než rekord Johna Bentleye.

Jak už bývá zvykem, největší zájem byl v sekci dostupných FFF tiskáren pro jednotlivce, menší podniky a školy. Proto byl v průběhu akce největší hit tiskárna VSHAPER GO – která využívá materiály PLA a ABS. Její oku lahodící design zaujal spousty návštěvníků.

Wiktor Krupiński
Material Engineer

Share this post